Xanh Xanh Viet Nam Factory

Area: 3360m2

Address: Thịnh Phát Industrial Zone, Lương Bình Commune, Bến Lức District, Long An Province.

Owner:  Xanh Xanh Việt Nam Co, Ltd.
?>