Tan Phu Wrapping Factory

Area: 2400 m2

Address: Phước Đông Commune, Gò Dầu District, Tây Ninh Province.

Owner: Tân Phú Paper Wrapping Manufacturing Co, Ltd.
?>