Employment & Career

Chúng tôi cần tuyển dung các vị trí sau: STT Vị Trí Mô tả công việc Số lượng Trình độ Yêu cầu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Kỹ sư xây dựng Thiết kế 2 Đại học Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kết cấu thép 2 Kỹ sư xây dựng Thi công lắp dung 2 Đại học Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công lắp dựng kết cấu thép 3 Đốc công Sản xuất tại nhà máy 1 Cao đẳng Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động sản xuất trong nhà máy 4 Thủ kho Quản lý kho 2 9/12 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 5 Thợ cắt Làm công việc liên quan 10 9/12 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 6 Thợ hàn Làm công việc liên quan 10 9/12 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 7 Thợ sơn Làm công việc liên quan 10 9/12 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 8 Lái xe cẩu Lái xe cẩu lắp dựng 1 9/12 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Chưa có bài viết!

?>